« Tagasi

MTÜ-de ja seltside esindajad!

Vaatamata sellele, et Eesti Vabariigis kehtib veel eriolukord, on meie linna MTÜ-de ja seltside korra järgi teise vooru taotluste esitamise tähtaeg 01.mai.  Arvestage sellega, et 2020. aasta suvel võivad veel kehtida avalike ürituste toimumise piirangud.

Taotluse vastuvõtmisel eristatakse järgmist liiki toetusi:

1) ürituste korraldamiseks;

2) ühingu tegevuse toetamiseks (edaspidi tegevustoetus);

3) rahastamisprogrammi toetatud projekti kaasfinantseerimiseks;

4) huvitegevuses osalemiseks väljaspool linna.

MTÜ liikmetele suunatud ürituste või tegevuste korraldamiseks peab omafinantseering olema vähemalt 15% taotletavast summast.

Iga toetuse taotluseks on olemas vastav vorm (saadav Narva-Jõesuu koduleheküljel, Valdkonnad - Kultuur – MTÜ-d ja seltsid). Täidetud vorm tuleb saata e-postile: info@narva-joesuu.ee

 

Natalja Mjatšina

Narva-Jõesuu Huvikeskuse juhataja

Tel.: 5548673 (küsimuste korral)