« Tagasi

Jätkub projekt „Teeme 500 Eesti maja tuleohutuks“

Möödunud aastal sai Narva-Jõesuu linn päästeametilt tänukirja produktiivse koostöö eest projektis „Teeme 500 Eesti maja tuleohutuks".

Eestis muudeti projekti käigus tuleohutuks 582 maja. 2020. aastal on kavas projekti jätkata. Tuleohutuse tagamiseks korrastatavad majad valib päästeamet koostöös kohaliku omavalitsusega. Projekti sihtrühm on lastega pered, eriti suurpered, erivajadustega inimesed ja üksikud vanurid. Peate olema oma maja või korteri omanik ja selles elama.

Projekti raames teostatavad tööd hõlmavad uute ahjude ehitamist, nende paigaldamist ja renoveerimist, gaasiseadmeid, küttesüsteemide paigaldamist, korstnate ehitamist, nende paigaldamist ja renoveerimist, elektrisüsteemide uuendamist, suitsu- ja vingugaasiandurite paigaldamist, tulekustutite ja tulekustutustekkide hankimist neisse majadesse, võttes ülaltoodud toimingute kontekstis arvesse puuetega inimeste erivajadusi ja tööga seotud lisategevusi (koristamine, prügivedu jms).

Kui kuulute projekti sihtrühma, pöörduge Narva-Jõesuu sotsiaalosakonna poole.

 

SABINA KORNEJEVA

sotsiaalosakonna juhataja