« Tagasi

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava uuendamine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 27.03.2020 juhatuse otsusega nr 5 on heaks kiidetud Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024.
Lähtudes kohaliku omavalitsuste korralduse seaduse § 37/4 lõikest 5.
Ootame ettepanekuid tegevuskava osas kuni 29.04.2020.

Eriolukorra pikenedes vaatab Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus ettepanekute esitamise tähtaja täiendavalt üle.

Lisa:

1. IVOL 27.03.2020 juhatuse otsus nr 5
2. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu