« Tagasi

Eriline aeg nõuab erilisi meetmeid kõigilt - eranditult!

12. märtsi hilisõhtul kuulutas Vabariigi Valitsus Eestis välja eriolukorra seoses maailmas kontrollimatult leviva koroonaviirusega COVID-19. Eriolukorra väljakuulutamine pööras riigi senise elukorralduse peapeale, kuid mitte kaosesse. Endiselt osutatakse elutähtsaid teenuseid, sisemine ja välimine julgeolek on tagatud ja ettevõtted toimivad. Paljude asutuste tööd ja teenuste osutamist on korraldatud distantseks ehk siis selliselt, et oleks minimeeritud inimeste vahetu kontakt üksteisega. Ka omavalitsuste ja tema allasutuste töökorraldus on sarnane eelkirjeldatuga. Kõike seda on tehtud eesmärgiga, et tõkestada viiruse edasist levikut, kui ainukest tõhusat meedet haiguse levimist ohjata. Viirusele ei ole veel teadaolevalt leitud ravi ja igal viirusega nakatanud inimesel tuleb see haigus endal läbi põdeda. Ravimid saavad vaid leevendada haiguse sümptomeid, kuid ravi pole.

Kõik linna haridusasutused on suletud ja jäävad seda seniks kuni eriolukord kestab. Ka lasteaiad. Narva-Jõesuu linnavalitsuse 16.03. toimunud kriisikomisjoni istungil arutati lasteaedade avatuksjätmise küsimust ja otsustati, et kuna linnavalitsus ei suuda 100% tagada, et lapsevanem saab sama terve lapse ka õhtul tagasi, siis lasteaiad tuleb sulgeda. Ainult nii käitudes saame olla vastutustundlikud iseenda, oma lapse ja lasteaiatöötajate osas.

Olukorra muutudes on linnavalitsus valmis kaaluma võimalust avada piiratud arvu lasteaiarühmi, kuid seda rangelt vajaduspõhiselt. Mugavus jääb paremaid aegu ootama. Lasteaedade juhtidele tuleb väga selgelt ja taasesitatavas vormis põhjendada lapsehoiu vältimatut vajadust ning tuleb arvestada võimalusega, et laps vahetab oma harjumuspärase keskkonna - maja, rühma või rühmakaaslase - mõne vähem  harjumuspärasema vastu. Igahommikune lapse kraadimine saab normiks. Kaitsevahendid samamoodi. Kõikvõimalikke kontakte piiratakse ja lasteaiatöötajad peavad kandma kaitsevahendeid. Lapsevanem peab olema valmis viivitamatult lapse lasteaiast ära viima, kui tekib vähimgi oht lapse või lapsega kontaktis oleva teise lapse või töötaja tervisele.

Eriline aeg nõuab erilisi meetmeid ja vastutustundlikku käitumist kõigilt inimestelt - eranditult!

 

Imre Liiv

Linnavalitsuse liige