« Tagasi

Eesti mereala planeeringu avalik arutelu Ida-Virumaal 20. juunil

Mereala ruumiline planeerimine on vahend merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks. Mereala ruumiline planeerimine võimaldab määratleda, kus ja millistel tingimustel on merealal erinevate inimtegevuste elluviimine kõige otstarbekam.
Eskiislahenduse tutvustuseks korraldatakse Ida-Virumaal 20. juunil avalik arutelu.

Vajalik on EELREGISTREERIMINE ...

Lisainfo mereala planeeringu kohta: mereala.hendrikson.ee/