Uudised

« Tagasi

Sinimäe Põhikool otsib poiste tööõpetuse õpetajat ja matemaatika ja loodusainete õpetajat

Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi poiste tööõpetus õpetaja ametikohale. Õpilased nii eesti kui vene emakeelega. Töö on kahel päeval nädalas. Töötasu 650 eurot. Kandidaat valdab C1 tasemel eesti keelt ning esitab järgmised dokumendid: avaldus, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia, muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid. Dokumendid saata või tuua aadressile Sinimäe Põhikool, Kesk 1, Sinimäe alevik, Ida-Virumaa 40101 või kool@sinimae.edu.ee. 

Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi matemaatika ja loodusainete õpetaja ametikohale. Õpilased nii eesti kui vene emakeelega. Töö on neljal päeval nädalas. Töötasu 1265 eurot. Kandidaat valdab C1 tasemel eesti keelt ning esitab järgmised dokumendid: avaldus, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia, muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid. Dokumendid saata või tuua aadressile Sinimäe Põhikool, Kesk 1, Sinimäe alevik, Ida-Virumaa 40101 või kool@sinimae.edu.ee.