Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 19. istung toimub 25.03.2015.a kell 15.00

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 kinnitamine; ettekanne I.Tšubenko
 2. Narva-Jõesuu Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna ja õpetajate koosseisu kinnitamine; ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna ja õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine ning töötasustamise alused; ettekanne A.Jakutova
 4. Narva-Jõesuu LVK 28.01.2015 määruse nr 42 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine; ettekanne I.Tšubenko
 5. Narva-Jõesuu LVK 27.11.2013 määruse nr 2 „Parkimistasu Narva-Jõesuu linnas" muutmine; ettekanne M.Sorgus
 6. Narva-Jõesuu linna L.Koidula 14 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala DP algatamine ning DP realiseerimisega kaasneva KSH algatamata jätmine; ettekanne N.Sameli
 7. Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala DP algatamine ning DP realiseerimisega kaasneva KSH algatamata jätmine; ettekanne N.Sameli
 8. Muud 

Info

 • aselinnapea
 • linnavara
 • valmistumine suvehooajaks

      

Raivo Murd
linnavolikogu esimees