Uudised

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 4. istung

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 4. istung toimub 19. detsembril 2017 algusega kell 16.00 linnavalitsuse saalis (Koidu 25, Narva-Jõesuu linn).

Istungi päevakord:
1. Narva-Jõesuu linna põhimääruse muutmine 
2. Narva-Jõesuu linna ametiasutuse Narva-Jõesuu Linnavolikogu Kantselei moodustamine 
3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu Kantselei põhimääruse kinnitamine 
4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu Kantselei struktuuri ja ametikohtade koosseisu kinnitamine 
5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu Kantselei palgajuhendi kinnitamine 
6. Narva-Jõesuu linna ametiasutuse ümberkorraldamine 
7. Narva-Jõesuu linnavalitsuse põhimääruse kinnitamine 
8. Narva-Jõesuu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine 
9. Narva-Jõesuu linna ametiasutuse palgajuhendi kinnitamine 
10. Menetlusteenistuse põhimääruse kinnitamine 
11. Menetlusteenistuse sümboolika kirjeldus ja selle kasutamise kord 
12. Menetlusteenistuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine 
13. Menetlusteenistuse palgajuhendi kehtestamine 
14. Menetlusteenistuse teenistujatele esitatavad nõuded kinnitamine 
15. Menetlusteenistusele riikliku järelevalve pädevuse andmine 
16. Nõusoleku andmine sisetehingu sõlmimiseks aktsiaseltsiga KA Vaiko 
17. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
18. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel 
19. Maamaksumäära kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord Narva-Jõesuu linnas kinnitamine 
20. Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine 
21. Linnavalitsuse liikmete kinnitamine 
22. Vaivara Vallavalitsuse ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmetele preemia maksmine 
23. Linnapea premeerimine 
24. Muud küsimused
Istungi materjalid on kättesaadavad Vaivara valla veebilehel http://vaivara.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1392759d8d01bbaab82a%20/4477