Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 20. istung toimub 20. märtsil 2019

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 20. istung toimub 20. märtsil 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2014 otsusega nr 40 "Narva-Jõesuu linna J. Poska 72 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine (26 eelnõu)
  Ettekandja Olga Godunova
 2. Vaivara Sinimägede SA põhikirja muutmine (29 eelnõu)
  Ettekandja Ivika Maidre / Monika Tinno
 3. Määruse kehtetuks tunnistamine (25 eelnõu)
  Ettekandja Monika Tinno
 4. Sihtasutuse Narva-Jõesuu sadam asutamine (27 eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 5. Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna muutmine (23 eelnõu)
  Ettekandja Jaan Metsis
 6. Narva-Jõesuu linna ja AS KA VAIKO vahel võlgnevuse tasumise kokkuleppe sõlmimise lepingu tingimuste heakskiitmine ja kokkuleppe sõlmimisel esindajate määramine (28 eelnõu)
  Ettekandja Jevgeni Hohlov / Maksim Iljin
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.02.2018 määruse nr. 28 "Narva-Jõesuu linna avalikul bussiliinil (Sillamäe-Viivikonna-Sillamäe) sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine (18-1 eelnõu)
  Ettekandja Heiki Luts
 8. Loa andmine "Teenuse osutamine bussiliinil nr 33 "Sillamäe - Sirgala - Viivikonna - Narva-Jõesuu"" hanke läbiviimiseks (24 eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv