Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 19. istung toimub 27. veebruaril 2019

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve II lugemine (eelnõu 6-1)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.11.2017 määruse nr.2 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitiste maksmise kord" muutmine (eelnõu 14)
  Ettekandja Heiki Luts
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.02.2018 määruse nr. 28 "Narva-Jõesuu linna avalikul bussiliinil (Sillamäe-Viivikonna-Sillamäe) sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine (eelnõu 18)
  Ettekandja Heiki Luts
 4. Narva-Jõesuu linna ja Pärnu linna vahel toimuva koostöö heakskiitmine ja Pärnu linnaga lepingu sõlmimine ning Menetlusteenistuse juhatajale volituse andmine Pärnu linnaga koostöölepingu sõlmimiseks (eelnõu 15)
  Ettekandja Marek Ranne
 5. Nõusoleku andmine Narva-Jõesuu Linnavalitsusele parkimisautomaatide üürimiseks ning parkimise veebirakenduse leidmiseks riigihanke korraldamiseks (eelnõu 16)

Ettekandja Marek Ranne

 1. Nõusoleku andmine Narva-Jõesuu Linnavalitsusele Menetlusteenistuse bussi soetamiseks riigihanke korraldamiseks (eelnõu 17)
  Ettekandja Marek Ranne
 2. Kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine (eelnõu 19; komisjoni ettepanekutega 19-1)
  Ettekandja Olga Godunova
 3. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu 20) Ettekandja Anžela Jakutova

   9. Volituste andmina AS KA Vaikoga seotud dokumentide allkirjastamiseks (eelnõu 22)

   10. Muud

 

 

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees