Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 18. istung toimub 30. jaanuaril

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 18. istung toimub 30. jaanuaril 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve eelnõu
  Ettekandja Anžela Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna kaasava eelarve  menetlemise kord (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja määrade kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Kädi Koppe
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.11.2017 määruse nr.2 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitiste maksmise kord" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Inge Muškina
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määruse nr 14 "Menetlusteenistuse teenistujatele esitatavad nõuded" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Marek Ranne
 6. Narva-Jõesuu linna hallatava asutuse tegevuse lõpetamine (eelnõu)
  Ettekandja Ivika Maidre
 7. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 8. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevatele kinnistutele 
  Narva linna kasuks (Jaan Poska tänav L8, Jaan Poska tänav L9, Torni) (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 9. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 10. Linna valimiskomisjoni moodustamine (eelnõu)
  Ettekandja Monika Tinno
 11. Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine 2019.a toimuvateks Riigikogu valimisteks (eelnõu)
  Ettekandja Monika Tinno
 12. Nõusoleku andmine siseaudiitori ametist vabastamiseks (eelnõu)
  Ettekandja Monika Tinno
 13. Narva-Jõesuu Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019.a.tööplaan (eelnõu)
  Ettekandja Iraida Tšubenko
 14. Muud