Uudised

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 10. istung

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 10. istung toimub 25. aprillil 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.06.2015 otsuse nr 69 Projekti „Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (eelnõu) Ettekandja Maksim Iljin
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsuse nr 143 "Projekti "Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine" osaleja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 3. Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 4. Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 5. Sinimäe Põhikooli arengukava 2018 – 2020 kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Sinimäe Kooli direktor Evald Teetlok
 6. Narva-Jõesuu linna osalemine mittetulundusühingus Kirderanniku Koostöökogu (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.05.2011 määrus nr 50 „Hangete korraldamise kord Narva-Jõesuu linnas" kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 8. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.11.2017 määruse nr 2 "Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitise maksmise kord" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 9. Muud küsimused