Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 18.03.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 18.03.2015 korralise istungi päevakord:
 
  1. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
  2. Narva-Jõesuu linna maa-ala (supelrand R2) arvele võtmine 
  3. Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis oleva hoone aadressil Pargi 10a bilansimaksumuse muutmine ja amortisatsiooni määramine
  4. Bussipeatuse nime määramine
  5. Riigihanke „Linna koristustööde tehnika rent 2015-2018 või ostmine" korraldamine ja komisjoni moodustamine
  6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.01.2015.a määruse nr 42 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine
  7. Narva-Jõesuu linna L. Koidula 14 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu algatamine ning detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
  8. Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu algatamine ning detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
  9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.11.2015.a määruse nr 2 „Parkimistasu Narva-Jõesuu linnas" muutmine