Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 11.03.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 11.03.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Narva-Jõesuu Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna ja õpetajate koosseisu kinnitamine 
2. Narva-Jõesuu Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna ja õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine ning töötasustamise alused
3. Narva-Jõesuu linna haridusasutuste õppekoha tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
4. Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve alaeelarvete kulude kinnitamine majandusliku sisu järgi vastavalt raamatupidamise klassifikaatorile
5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
6. Ehitusloa väljastamine (L. Koidula 94)
7. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks (Raja 27)
8. Parkimispiletite müügi kampaania korraldamine 2015 aastal
9. Liikluskahju hüvitamine