Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 04.02.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 04.03.2015 korralise istungi päevakord:
 
1. Taksoveoloa andmine
2. Kirjaliku nõusoleku andmine kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks (Mäe 39a)
3. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks  (L. Koidula 39)
4. Ehitusloa väljastamine (Koidu 19)
5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nurme 25a elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (L. Koidula 95 kinnistul üksikelamu rekonstrueerimine)
7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (L. Koidula 40b elamumaa kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks)
8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vabaduse 66 elamumaa kinnistu gaasitrassiga liitumiseks) 
9. Hanke „Välikäimlate rent 2015 aasta rannahooajaks" korraldamine ja komisjoni moodustamine
10. Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 kinnitamine