Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsus võtab tööle aselinnapea

Narva-Jõesuu Linnavalitsus võtab tööle
ASELINNAPEA

 

Ametikoha tüüp: tippjuht
Asutus: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Asutuse tutvustus: Kohaliku omavalitsuse ametiasutus

Tööaeg ja tööliik: täiskohaga

Tööülesanded:

Narva-Jõesuu linna materiaal-tehnilise infrastruktuuri arendamine vastavalt linna arengukavale. Ehituse-, kommunaal-majanduse ja territoriaalplaneeringuga seotud valdkonna tegevuse koordineerimine.  Arendusprojektide juhtimine, linnapea asendamine.

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus ja töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses (soovitavalt ehituse valdkonnas).
 • Vastama avaliku teenistuse ametnikule esitatavatele nõuetele omama teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest - õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest.
 • Omama üldistusvõimet ja ruumilise ettekujutamise võimet, olema loominguline ja loogilise mõtlemisega ning tulemusele orienteeritud.
 • Valdama eesti keelt kõrgtasemel.
 • Omama B-kategooria juhiluba.
 • Olema avatud koostööks, hea suhtlemisoskusega, heatahtlik, algatus- ja vastutusvõimeline, kohusetundlik, aus, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • toetavat kollektiivi
 • häid töötingimusi
 • ametialase täiendkoolituse võimalusi
 • 35-päevast puhkust

Palk: kokkuleppe
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
Kontaktisiku nimi: Marina Sorgus, linnasekretär
Kontaktisiku e-posti aadress: marina.sorgus@narva-joesuu.ee

Tingimused ja lisainfo:

 • Ametikohale kandideerimiseks saada hiljemalt 15.04.2015.a e-posti aadressile info at narva-joesuu.ee
 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistuse või diplomi koopia vastava hariduse kohta