Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsus võtab tööle arengu ja planeeringu spetsialisti

Narva-Jõesuu Linnavalitsus 
Arengu- ja planeeringu spetsialist

Ametikoha tüüp: spetsialist
Asutus: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Tööaeg ja tööliik: täiskohaga

Tööülesanded

 • Linna arengukava uuendamine vastavalt arengueesmärkidele koostöös vastava ala spetsialistidega.
 • Linnapoolsete projektitaotluste koostamine ja juhtimine.
 • Planeerimisalase tegevuse korraldamine ja planeeringute menetluses osalemine ning kodanike sellealane nõustamine.
 • Detailplaneeringute menetluse läbimise korraldamine.
 • Täpsem teenistusülesannete kirjeldus ametijuhendis.

Nõuded kandidaadile

Kandidaat peab vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele.

Hariduse osas on nõutav:

 • ametikohale sobiv kõrgharidus

Teadmiste ja oskuste osas eeldame, et:

 • tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada
 • eesti keele kõrgtasemel ja vene keele hea oskus
 • kohusetundlik suhtumine töösse, täpsus
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus ning pingetaluvus
 • arvutikasutamise oskus (Microstation PowerDraft V8, MS Word, Excel, Pmen, Amphora)

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • toetavat kollektiivi
 • häid töötingimusi
 • ametialase täiendkoolituse võimalusi
 • 35-päevast puhkust

Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisiku nimi: Marina Sorgus, linnasekretär

Kontaktisiku e-posti aadress: marina.sorgus@narva-joesuu.ee

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerimiseks saada hiljemalt 27.04.2015 e-posti aadressile
info@narva-jõesuu.ee

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
 • elulookirjeldus;
 • tunnistuse või diplomi koopia vastava hariduse kohta.