Uudised

« Tagasi

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Koostöökogu Koostööprojekt „Ettevõtjate võrgustumine“ 29. jaanuar 2019 ettevõtlusseminari koolituskava

Jätkame koostööprojekti "Ettevõtjate võrgustumine" tegevustega.

Juba teisipäeval, 29. jaanauril 2019 ootame teid osalema ettevõtjate koolitusseminaril. Koolitus toimub Toila SPA-s ning kestab kella 10-st kuni 17-ni. Koolituse läbiviija on osadele meist juba varasemast tuttav, TTÜ Tallinna Kolledži õppejõud Kristo Krumm. Kristo Krummi kohta saate rohkem infot http://kristokrumm.ee/mina/

Ootame koolitusest osa võtma eelkõige mikroettevõtjaid, nii alustavaid kui juba tegutsevaid!

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine ning kogu koolituspäeva jooksul kohalolek.

Koolitus toimub koos Virumaa Koostöökogu piirkonna ettevõtjatega.

Koolituse korraldamist toetab LEADER meede ning koolituse osavõtumaks on 7 eurot, mis sisaldab koolitust, kohvipausi ja lõunasööki. Osavõtumaksu kohta esitame arve pärast koolituse toimumist.

Palume osalusest anda teada hiljemalt 23.01.2019 e-postile ylle.marits@kirderannik.ee või signe.myyr@kirderannik.ee

-------------------------------------------------------

Koolituse koht: Toila SPA konverentsiruum

Kestus: 10.00 – 17.00. 7 täistundi, sh rühmatööd

Sihtgrupp: 70 inimest, mikroettevõtjad

Teema: enesehindamine ja muudatuste juhtimine, töötajate motiveerimine,

ajaplaneerimine

Koolituste eesmärgiks on panna ettevõtjad mõtlema nö igapäevase tegevuse

raamidest väljapoolt, aidata (taas)mõtestada oma ärimudelit ning analüüsida

oma senist tegevust leidmaks muutusteks kasvuks ja arenguks uusi võimalusi

ja püüdes oma seniseid kitsaskohti vältida.

Koolitusel aitan ettevõtjatel analüüsida nende senist ärimudelit, nende

igapäevategevust ning juhtida tähelepanu võimalikele muudatustele nende

senises tegevuses. Analüüsi tulemusena peaksid selguma iga ettevõtja jaoks tema senise tegevuse audit, kust saab vastused järgmistele küsimustele:

  • Kas see, mida ma täna teen ja milliseid tooteid/teenuseid pakun, on turul nõutud, oodatud ja maksev?
  • Milline on minu ettevõtte koht väärtusloome protsessis ehk väärtusahelas?
  • Kuidas saaksin oma tööd ümber korraldades keskenduda enam põhitegevusele – sellele, mis tagab suurima rahavoo ja maksimaalsema efektiivsuse?
  • Kuidas mikroettevõtjana iseennast ja oma töötajaid juhtida, nende aega planeerida ning motiveerida piiratud ressursside tingimustes?
  • Mida teha teisiti, et minu ettevõte poleks mitte ainult jätkusuutlik, vaid ka arengule suunatud?
  • Kuidas olla oma töös loovam ning nutikam?

Koolituse päevakava:

10.00 – 12.00 – ärimudel, väärtusahel ja ettevõtja roll selles. Võimaluste leidmine oma idee teostuseks, peamiste kitsaskohtade ja probleemide analüüs, mille ees seisavad pea kõik ettevõtjad.

12.00 – 13.00 – lõuna

13.00 – 14.30 – rühmatöö ettevõtjate senise tegevuse analüüsimisel, tagasisidestamine

14.30 – 14.45 – kohvipaus

14.45 – 16.30 – ettevõtja ärimudeli analüüs ja võimaluste leidmine selle muutmiseks. Rühmatöö ja mudelite ettekandmine ning tagasisidestamine

16.30 – 17.00 – kokkuvõttev arutelu

Koolitusel keskendutakse kahele põhilisele analüüsimeetodile: hetkeolukorra analüüs SWOT mudeli alusel ning ärimudeli analüüs Business Model Canvas (ärimudeli lõuend) alusel. Rühmatöödes kasutame levinuimaid ettevõtlussektoreid ja nende reaalseid näiteid.

Rühmatööde tulemusena saavad kõik osalejad omaenda ettevõtte ja tegevuse kontekstis ideid, mõtteid ja tööriistu samalaadse analüüsi läbiviimiseks.

Ettevõtlusseminari viib läbi Kristo Krumm Koolitused: http://kristokrumm.ee/

Seminari päeval saate tutvuda näitusega "100 MAAELU TOETAMISE NÄIDET", kus eksponeerimisel on 15 ettevõtlusprojekti näidet. Näituse koostaja on Põllumajandusuuringute Keskus.