Uudised

« Tagasi

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

Avalduste esitamine toimub läbi e-pria keskkonna 18. märtsist kuni 31. märtsini 2019. a.

Avatud on kõik kolm meedet:

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine

Meede 2. Elukeskkonna arendamine

Meede 3. Koostöö ja ühistegevuse arendamine

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupi poolt on 31. mai 2019.a .

Projektitoetuse avalduse esitamise aluseks on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia ja Maaeluministri määrus "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus.

Täpsem info kodulehel www.kirderannik.ee