Uudised

« Tagasi

Metsa 3 detailplaneeringu avalik arutelu

KUTSE
Metsa 3 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

 

05.03.2015.a kell 15.00 Valges Saalis aadressil Kesk 3, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu Metsa 3 detailplaneeringu eskiisi teine avalik arutelu.

Planeering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 19.02.2013.a korraldusega nr 49. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Narva-Jõesuu linna arengukavast, mille kohaselt peab aastaks 2015 linnas olema rajatud ja varustatud kompleks kultuuri- ja spordiürituste aastaringseks läbiviimiseks (avalik esinemiskoht ning lava rajamine). Linnavolikogu 30.01.2013.a. otsusega nr 140 seati tähtajaline tasuline hoonestusõigus OÜ Geneva kasuks mille kohaselt kohustus OÜ Geneva püstitada Metsa 3 kinnistule vabaõhu kontserdisaali, mille ehitamiseks on vajalik detailplaneeringu olemasolu.  Planeeringuala kattub Metsa tn 3 kinnistu piiridega (katastritunnus 51301:007:0026, pindala 21912 m2). Kinnistu on hoonestamata, suures osas kaetud kõrghaljastusega.

Detailplaneeringu põhieesmärgiks on Metsa 3 kinnistu ehitusõiguse määramine uue vabaõhu kontserdisaali ning seda teenindavate ehitiste püstitamiseks. Planeeritava krundi kavandatav kasutamise sihtotstarve on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu eskiisi esimene avalik arutelu toimus 27.11.2014.a. Detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu käigus tehtud ettepanekute alusel korraldab Narva-Jõesuu Linnavalitsus veel ühe eskiisi avaliku arutelu.

 

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 ning Narva-Jõesuu kodulehel www.narva-joesuu.ee

Põhijoonis