Uudised

Keelekümbluslaupäev lapsevanematele 21. aprillil

21. aprillil kell 10.00-15.00 Sinimäe Põhikoolis

Mis on keelekümblus?

Kas minu lapsele sobib keelekümbluskool? Kuidas toetada last eesti keeles õppimisel, kui ma ise keelt ei oska? Kas meie piirkonnas on üldse võimalik eestikeelset keskkonda leida? Meie usume, et on. Mis on keelekohvik?  


Otsime laupäevahommikuse kohvitassi juures sõbralikus vestlusringis vastuseid koos Sinimäe Põhikooli keelekümblusõpetajatega. Esitame küsimusi, jagame kogemusi ja parimaid praktikaid ning teeme koos praktilisi ülesandeid.  


Võimalusel võtke kaasa enda nutitelefon  või arvuti!

Soovijad saavad arvuti või nutitahvli laenutada ka koolist.


9.30-10.00  Tervituskohv


10.00 -11.30 Kai Kiiver

Mis on keelekümbluskool ja kuidas ma saan oma last keelekümblemisel aidata? Mida ma saan teha lapse või ka iseenda keeleoskuse arendamiseks, ilma et peaksin kallitele koolitustele raha kulutama?  Otsime ja leiame selleks võimalusi igapäevasest ümbritsevast keskkonnast.


Kohvipaus


11.45-13.15  Karis Peetsalu

E-kool - vaatame koos e-kooli võimalusi ja loome konto, kellel seda veel ei ole. E-keskkonnad keeleõppeks - tutvume eesti keele õppimise e-keskkondadega.

E- testid erinevate keele osaoskuste kinnistamiseks.

Mängulised e- keskkonnad nutiseadmetes kasutamiseks.


Kohvipaus


13.30-15.00 Berit Puidet

Keelekohvik. Harjutame eesti keelt sõbralikus vestlusringis.
 

Vestlusringi ootame nii Sinimäe Põhikooli praeguste kui tulevaste õpilaste pereliikmeid, lapsevanemaid, kes alles kõhklevad oma lapse kooli ja õppekeele valikul kui ka kõiki huvilisi, kes soovivad keelekümbluse kohta rohkem infot ja otsivad võimalusi oma eesti keele oskuse parandamiseks. Peame nõu ja lepime kokku edaspidises koostöös. Lastele toimuvad samal ajal mängulised keeleõppe töötoad.


Keelekümbluslaupäev on kõigile osalejatele tasuta. Olete oodatud!