Uudised

Kas Narva-Jõesuu linna elanikul on õigus parkida tasuta?

Kas Narva-Jõesuu linna elanikul on õigus parkida tasuta?

        Automaatselt tasuta parkimise õigust ei ole. Selleks tuleb esitada nõuetekohane avaldus. Kohalikul elanikul on õigus taotleda sõiduki parkimistasust vabastamist ainult siis, kui ta on sõiduki omanik või vastutav kasutaja ja olema 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri järgselt Narva-Jõesuu linna elanik. Oluline on siin silmas pidada, et kui elanik on sõiduki registreerimistunnistusel märgitud lihtsalt kasutaja, siis sellisel juhul taotlejat parkimistasust ei vabastata. Selline muudatus uues korras on tingitud asjaolust, et vältida varem populaarseks muutunud „trikitamist", kus linnaelanik vormistati sugulase, sõbra või tuttava sõiduki registreerimistunnistusele kasutajaks, et nendele kuuluv sõiduk saaks seeläbi võimalust Narva-Jõesuu linnas parkimistasu maksmisest vabastust. Seega saab sellest aastast taotleda linnaelanik sõiduki parkimistasust vabastamist siis, kui ta on sõiduki omanik või vastutav kasutaja.

Mida peab selleks tegema, et parkimistasu maksmisest vabastust saada?

        Taotleja peab esitama vormikohase avalduse, milles tuleb esitada kõik seal küsitud andmed. Avalduse põhja saab hankida endale linna kodulehelt rubriik „Parkimine" (http://narva-joesuu.kovtp.ee/parkimine) alt või pöördudes otse Narva-Jõesuu Linnavalitsusse või Menetlusteenistusse. Täidetud avaldus tuleb digitaalselt allkirjastatult edastada Menetlusteenistusele e-posti aadressile: parkla@narva-joesuu.ee või käsitsi allkirjastades Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleisse.

 

Täiendav info telefonil 5056198 - Marek Ranne menetlusteenistuse juhataja