Uudised

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi!

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla 1981 euro (Statistikaameti avaldatud 1,5-kordne keskmine).

Teid abistavad 27 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning nad kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi.

Ida-Virumaal on Eesti Õigusbürool kaks kontorit inimeste abistamiseks: Jõhvis aadressil Keskväljak 1 ning Narvas Tallinna mnt 8-1. Kokku on neil üle Eesti 15 kontorit, kuid lisaks nõustatakse ka veebis ning telefoni teel.

Selle projekti raames on aasta jooksul tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba 11 000 inimesele, kuid palju on veel kindlasti neid, kes seda abi vajaksid.

Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonna õigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.

Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu saamiseks tuleb:

1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu tasuma ei pea)

2) eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades

Seejärel on inimesel õigus saada juuridilist abi kokku 15 tundi, millest:

* 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis)

* 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)

* 10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis

Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

Kliendil on valida kolme nõustamise vahel: telefoni teel nõustamine, veebinõustamine ning kohtumisega nõustamine (juristiga kohtumine Eesti Õigusbüroo kontoris).

Info tasuta ning soodustingimustel õigusabi kohta on leitav aadressil www.juristaitab.ee, samuti saab lisainfot Eesti Õigusbüroo klienditeendajatelt numbrile 6 880 400 helistades.