Uudised

Narva-Jõesuu linnas põleb taas metsa- ja maastikuala

Kustutusvett võetakse Narva jõest. Palume inimesi järgida voolikuliini ületamiseks politsei juhiseid, ületada see voolikusillast üle sõites või valida sihtpunkti jõudmiseks teine tee. Osad teed on piiratud ka politseilindiga.

Esmaspäeval, 30. juulil kell 16.35 teatati Häirekeskusele, et  Narva metskonnas on uuesti puhkenud tulekahju. Luure käigus leidsid päästjad kaks üksteisest eraldi asetsevat tulekollet, mis ei puutu üldse varem põlenud alaga kokku.  Hetkel põleb maastikuala ca viie hektari ulatuses. Päästjad on kustutusvee saamiseks vedanud magistraal-voolikuliini üle Narva ja Narva-Jõesuu vahelise tee. Voolikuliini ületamiseks on paigaldatud spetsiaalne voolikusild. Kustutustöid katkestab tihti magistraalliini purunemine, mille põhjustab surveveega täidetud voolikust autoga üle sõitmine.

Palume elanikel suhtuda mõistvalt ja valida sihtkohta jõudmiseks teine tee või ületada voolik spetsiaalset voolikusilda ületades.

Sündmuskohale on saadetud päästetehnika Narva-Jõesuust, Narvast, Sillamäelt, Iisakust, Kiviõlist ja Rakverest. Kaasatud on ka politseipatrull liiklemise reguleerimiseks voolikuliini ületamisel.

 

Tuletame meelde, et  alates laupäevast, 28. juulist kehtib kogu Eesti Vabariigi territooriumil kuiva ja kuuma ilma tõttu suure tuleohuga aeg. Suure tuleohuga aeg toob kaasa lisapiirangud eelkõige metsas tegutsemisel:

  1. metsas ja maastikul on keelatud suitsetamine, grilliseadme kasutamine, lõkke tegemine ja igasugune lahtise tule kasutamine, sh selleks ettevalmistatud kohtades, st RMK lõkkeplatsidel. 
  2. väldi mootorsõidukiga looduses sõitmist. Auto tuleks parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal. Auto väljalaskesüsteem võib kuiva looduse süüdata ja ATV-ga turbapinnal sõites võib koguneda turbamulla tolm sõiduki summutile ning selle kuumenedes ja tagasi maapinnale kukkudes võib puhkeda tulekahju.

Rohkem infot tuleohutuse kohta siit: http://kodutuleohutuks.ee/esilehe-kampaaniad/peamised-tulekahju-tekkepohjused/grillimine-lokke-tegemine-kuunlad/ .

Infot ohutuks grillimiseks ja lõkke tegemiseks saab küsida ka päästeala infotelefonilt 1524.

Riigi Ilmateenistuse tuleohukaart on leitav siit: https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/

 https://www.facebook.com/paasteamet/