Uudised

Ida-Virumaal, Narva-Jõesuu linnas metsa-ja maastikuala tulekustutustöödel oldi 3h ilma veeta

Ida-Virumaal, Narva-Jõesuu linnas, 27.07.2018 alguse saanud metsa- ja maastikupõlengu kustutustöödel ilmnes tänase päeva jooksul suuri probleeme kustutusvee varustusega. Kuna esialgselt Narva-Jõesuu hüdrantidest kustutusvee saamine tekitas kogu linna majapidamistest ja asutustes veevarustuse probleeme, otsustati vett varuda voolikuliinidega, pumbates vett Narva jõest. Voolikuliinid J.Poska tänaval tekitasid aga autojuhtide hulgas rahutut käitumist. Kõige enam oli probleemiks oodata oma järjekorda lubatud sõiduks ning voolikusilla ületamiseks. Selleks hakati otsima uusi lahendusteid sihtkohta jõudmiseks. Julgelt sõideti läbi piiranguala tähistavatest lintidest. Korduvalt sõideti üle vett täis voolikuliinide, mille tagajärjel voolikud läksid katki ning päästjatel tuli voolikuid parandada. Voolikute parandamise tõttu kustutustööd peatusid ning päeva jooksul oli põlenguala kustutamine peatatud kokku kolmeks tunniks. Liiklejatega tegelesid maanteel tublid politseiametnikud, kuid ka nendel ei olnud võimalusi kõiki teeotsi sulgeda.

Eelnevalt kirjeldatu ja tekkinud tuul oli aga tulekahjule soodne ning põlenguala suurenes seetõttu vahepeal umbes 8-10 ha suuruseks. Vaatamata raskustele  suudeti siiski piirata tulekahju 5 ha-le. Sündmuses osalesid Iisaku, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõli, Sillamäe, Narva-Jõesuu, Narva päästjad päästetehnikaga ning Politsei-ja Piirivalveameti korrakaitsjad. Kustutustööd jätkuvad ka homme.  

Palume Narva ja Narva-Jõesuu vahelise maantee liiklejatel olla kannatlikud ja järgida korrakaitsjate juhiseid!