Uudised

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoor on avatud

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoor on avatud

Teatame, et alates 11.03.2019 on avatud hajaasustuse programmi 2019. a  taotlusvoor.
Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni
 13.05.2019.
        Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Lisaks regionaalministri hajaasustuse programmis kirjeldatud sihtrühmadele on Narva-Jõesuu Linnavalitsuse eelistatud puudega isikuga leibkonnad ja leibkonnad, kus vanematega elavad  kuni 25.a (k.a.) lapsed.
        Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega       seotud tegevusi. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse valdkondade rahastamise prioriteetsus on alljärgnev:

1. veesüsteemid;

2. kanalisatsioonisüsteemid;

3. juurdepääsuteed;

4. autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

        Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Toetust saanud isiku omafinantseering on vähemalt 1/3 projekti maksumusest ning ülejäänud osas toetab projekti riik ja linnavalitsus võrdsetel alustel. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK ) kodulehel  ( https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm). Nimetatud veebilehel on olemas  taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Lisainfo :Jaan Metsis  keskkonnaspetsialist tel 5173150, e-post: jaan.metsis@narva-joesuu.ee ja Angelina Liiv arendusspetsialist tel 529 8221, e-post: angelina.liiv@narva-joesuu.ee