Uudised

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvoor on avatud

Teatame, et alates 09.04.2018 on avatud hajaasustuse programmi 2018. a  taotlusvoor.
Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni 11.06.2018.
 
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Lisaks regionaalministri hajaasustuse programmis kirjeldatud sihtrühmadele on Narva-Jõesuu Linnavalitsuse eelistatud puudega isikuga leibkonnad ja leibkonnad, kus vanematega elavad  kuni 25.a (k.a.) lapsed.
 
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega(tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) seotud tegevusi.

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse valdkondade rahastamise prioriteetsus on alljärgnev:

1. veesüsteemid;

2. kanalisatsioonisüsteemid;

3. juurdepääsuteed;

4. autonoomsed elektrisüsteemid

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav EAS-i kodulehel https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale. Nimetatud veebilehel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

 

Lisainfo:

Jaan Metsis keskkonnaspetsialist  tel 392 9012 ja 5173150, e-post: jaan.metsis@narva-joesuu.ee Angelina Liiv arendusspetsialist tel 529 8221 e-post: angelina.liiv@narva-joesuu.ee