Uudised

Avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks

"Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.02.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee"