Uudised

« Tagasi

Aukodaniku nimetuse omistamine

Aukodaniku nimetuse omistamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsus võtab alates 1. detsembrist 2014.a vastu ettepanekuid Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamiseks.

Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule Narva-Jõesuu linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austuse avaldusena.

Aukodaniku nimetus omistatakse isikule:

  • kelle elu on tihedalt seotud Narva-Jõesuu linnaga;
  • kelle elukorraldus on vastavuses ühiskonnas aktsepteeritavate normi- ja moraaliprintsiipidega;
  • kes omavad pikaajalist ja tulemuslikku tegevust Narva-Jõesuu linna hüvanguks;
  • kelle teod on Narva-Jõesuu linnale tunnustust toonud;
  • kelle tegevus on toetanud Narva-Jõesuu linna arengut.

Aukodaniku nimetuse kandidaat peab vastama vähemalt kahele ülalnimetatud tingimustele.

Ettepanekud võivad teha juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanek aukodaniku nimetuse kandidaadi kohta esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kinnises ümbrikus märgusõnaga „Aukodanik"  hiljemalt 5. jaanuariks 2015.a.

Kandidaatide esitamiseks on vaja esitada kirjalik ettepanek, milles peab olema:

  1. ettepaneku tegija nimi, aadress või asukoht, telefon;
  2. autasustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, töökoht;
  3. autasustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
  4. taotluse tegemise kuupäev ja ettepaneku tegija allkiri.