« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 42. istung toimub 27. jaanuaril 2021

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 42. istung toimub 27. jaanuaril 2021 algusega kell  17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarve II lugemine (1-2/169 eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Linnavara kasutusse andmine (Karja) (1-2/173 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 3. Linnavara kasutusse andmine (Nurme) (1-2/176 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 4. Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kehtestamine (1-2/168 eelnõu)
  Ettekandjad aselinnapea Raim Sarv ning arendus- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk.
 5. Projekti „Sillamäe-Vaivara raudteejaama kergliiklustee rajamine ja rongiliikluse kasutamise võimaldamine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/170 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv ning arendus- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk.
 6. Projekti „Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/172 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 7. Projekti „Narva-Jõesuu kalurisadama arendamine, I etapp" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/171 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 8. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja määrade kehtestamine (1-2/175 eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva.
 9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 29 „Narva-Jõesuu linna kalmistute kasutamise eeskiri" muutmine (1-2/177-1 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 10. Narva-Jõesuu linna põhimäärus (1-2/147-1-1 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Aare Objartel.
 11. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine (1-2/169 eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 12. Muud küsimused – ülevaade pooleliolevatest kohtuasjadest.
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.