« Tagasi

Narva-Jõesuu linn avaldab tunnustust

Narva-Jõesuu linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austuse avaldamiseks on linnal kaks võimalust: isikule Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamine koos vapimärgiga või siis tänukirja andmine.

Aukodaniku nimetus antakse inimesele:

1) kelle elu on tihedalt seotud Narva-Jõesuu linnaga;
2) kelle elukorraldus on vastavuses ühiskonnas aktsepteeritavate normi- ja moraaliprintsiipidega;
3) kes on pikka aega ja tulemuslikult tegutsenud Narva-Jõesuu linna hüvanguks;

4) kelle teod on Narva-Jõesuu linnale tunnustust toonud;
5) kelle tegevus on toetanud Narva-Jõesuu linna arengut.

Linna tänukiri antakse eraisikutele ja juriidilistele isikutele linnapoolse tänuavaldusena linnale ja kogukonnale osutatud silmapaistva teo või teene eest.

          Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamiseks võivad teha üksikisikud, juriidilised isikud ja linnavolikogu komisjonid.

Kandidaatide ülesseadmiseks on vaja esitada kirjalik ettepanek, milles peab olema:
1) ettepaneku tegija nimi, aadress või asukoht, telefon;
2) autasustamiseks esitatava isiku nimi;
3) autasustamiseks esitatava isiku töökoht või tegevusala ja teenete kirjeldus;
4) taotluse tegemise kuupäev ja ettepaneku tegija allkiri.

        Aukodaniku nimetuse kandidaat peab vastama vähemalt kahele ülalnimetatud tingimusele. Ettepanek aukodaniku nimetuse omistamiseks tuleb esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus, millel on märgusõna „Aukodanik" ja esitaja andmed.

Oma ettepaneku võite tuua isiklikult kohale või saata posti teel aadressil: J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn Ida-Virumaa 29023.

        Linnavalitsus ootab teie ettepanekuid 1. novembriks. Tunnustame inimesi, kes on seda väärt!