« Tagasi

Arvamuse väljaselgitamine Narva-Jõesuu linna ja Sillamäe linna vahelise haldusüksuste piiride muutmise kohta

Narva-Jõesuu Linnavalitsus annab teada, et on alustanud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (edaspidi ETHS) alusel Sillamäe linna ja Narva-Jõesuu linna vahelise haldusüksuste piiride muutmist.

        ETHS § 7 lõige 3 sätestab, et haldusüksuste piiride korrigeerimisel vastavalt maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadustele elanike arvamuse väljaselgitamist üldjuhul ei toimu, vajaduse korral selgitatakse vaid asjaomaste elanike arvamus. Narva-Jõesuu Linnavalitsus on kaasanud arvamuse väljaselgitamise menetlusse piirimuudatusega puudutatud katastriüksuse omanikud.

        Narva-Jõesuu linna ja Sillamäe linna vahelise haldusüksuste piiride muutmise dokumentidega on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse veebilehel aadressil www.narva-joesuu.ee või eelnevalt kokkulepitud ajal (tel 3599598) Narva-Jõesuu Linnavalitsuses.

Arvamusi ja ettepanekuid Sillamäe linna ja Narva-Jõesuu linna vahelise haldusüksuste piiride muutmise kohta võib saata hiljemalt 14. veebruariks e-posti aadressil info@narva-joesuu.ee.

        Narva-Jõesuu Linnavalitsus on seisukohal, et piiride muutmine on mõlema kohaliku omavalitsuse huvides, selleks et tagada kohalike omavalitsuste tasakaalustatud ja terviklik ruumilahendus, mis arvestab kohalike elanike vajadusi ja huve ning jätkusuutlikku arengut.

 

TATJANA HÜTT

maakorraldaja