18.11.16
Aukodaniku nimetuse omistamine
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsus võtab alates 1. detsembrist 2016 vastu ettepanekuid Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamiseks. 
 
Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule Narva-Jõesuu linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austuse avaldusena.
 
Aukodaniku nimetus omistatakse isikule:
- kelle elu on tihedalt seotud Narva-Jõesuu linnaga;
- kelle elukorraldus on vastavuses ühiskonnas aktsepteeritavate normi- ja moraaliprintsiipidega;
- kes omavad pikaajalist ja tulemuslikku tegevust Narva-Jõesuu linna hüvanguks;
- kelle teod on Narva-Jõesuu linnale tunnustust toonud;
- kelle tegevus on toetanud Narva-Jõesuu linna arengut.
Aukodaniku nimetuse kandidaat peab vastama vähemalt kahele ülalnimetatud tingimustele.
 
Ettepanekud võivad teha juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanek aukodaniku nimetuse kandidaadi kohta esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kinnises ümbrikus märgusõnaga „Aukodanik"  hiljemalt 5. jaanuariks 2017.  
Kandidaatide esitamiseks on vaja esitada kirjalik ettepanek, milles peab olema:
     1) ettepaneku tegija nimi, aadress või asukoht, telefon;
     2) autasustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, töökoht;
     3) autasustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
     4) taotluse tegemise kuupäev ja ettepaneku tegija allkiri.
Toimetaja: RIINA JOHANNES