3.10.18

 

Nimi ametinimetus kontaktandmed vastuvõtuaeg
Eret Laht linnasekretäri abi

392 9006

eret.laht@narva-joesuu.ee

esmaspäev:13.00 - 17.00 (Koidu 25, Narva-Jõesuu linn)
kolmapäev:15.00 - 19.00 (Pargi 2, Sinimäe)
neljapäev: 9:00 - 12:00
(Koidu 25, Narva-Jõesuu linn)
Olga Kronk registripidaja-juhiabi

359 9592

olga.kronk@narva-joesuu.ee

esmaspäev:13.00 - 17.00
kolmapäev:15.00 - 19.00
neljapäev: 9:00 - 12:00
(Koidu 25, Narva-Jõesuu linn)

 

Surma registreerib Eesti perekonnaseisuasutus, kui:
- isik sureb Eestis
- välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis
- välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus

 

Surmakanne koostatakse perekonnaseisuasutuses, kellele vastav avaldus esitatakse.
 

Surnuks tunnistamise kohtumäärus edastatakse andmehõive tegemiseks ja rahvastikuregistrisse kandmiseks kohtu asukohajärgsele maavalitsusele.
 

Avaldus surmakande koostamiseks tuleb esitada 7 päeva jooksul isiku surmapäevast või isiku leidmise päevast. Ametnik registreerib surma 3 tööpäeva jooksul. Avalduse blankettt
 

Surmakande koostamiseks võib esitada avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, isik, kes elas koos surnud isikuga, raviasutuse juht, politseinik või muu ametnik.

Avaldaja esitab:

  • arstlik surmateatis või kohtuotsus surma fakti tuvastamise või surnuks kuulutamise kohta
  • surnud isiku passi ja/või ID kaardi surnud isiku perekonnaseisu tõendava dokumendi

Surmakande koostanud perekonnaseisuametnik võtab ära surnu isikut tõendava dokumendi.

Avaldajale väljastatakse tema soovil surmatõend. Surmatõendit ei väljastata surnult sündinud lapse kohta. Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis.
 

Surmakande koostamine ja esmase tõendi väljaandmine on riigilõivuvaba.

 

 

Toimetaja: ALAR TASA