Uudised

Küttehooaja algus

  Hea Tarbija !   Suvi on läbi saanud ja kütteperiood jällegi algamas. Kütmisega alustame Narva-Jõesuus, neljapäeval, 01. oktoober 2015.a. Palume avada hoonete...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 30.09.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 30.09.2015 korralise istungi päevakord:   1. Jüri tänavavalgustusliini arvele võtmine, Pargi ja Uus tänavavalgustusliinide  arvele võtmine uue...

Narvas toimub ohutuspäev eakatele

7.oktoobril toimub ohutusalane teabepäev Narvas. Oodatud on kõik huvilised, eriti aga eakad, et koos tuletada meelde kõike, mis puudutab ohutust. 7.oktoobril kella 10.00-13.00 toimub...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 23.09.2015.a

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.09.2015 korralise istungi päevakord:   Kasutusloa väljastamine üksikelamule (Aia tn 16d Narva-Jõesuu) Kasutusloa väljastamine (Kalda...

Narva-Jõesuu linnavalitsuse korraline istung toimub 16.09.2015.a kell 09.00

  Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 16.09.2015 korralise istungi päevakord:   Narva-Jõesuu linna 2015. a neljanda lisaeelarve vastuvõtmine Narva-Jõesuu Linnavalitsuse...

Narva-Jõesuu üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm ja üldplaneeringu esialgne eskiislahendus. ...

Narva-Jõesuu linna Jõe tn 24 ja Jõe 24a detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.08.2015.a. korraldusega nr 207 on lõpetatud Jõe tn 24 ja 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu menetlus. ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 10.09.2015.a kell 09.00

  Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 10.09.2015 korralise istungi päevakord:   Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (Jõe tänav Narva-Jõesuu) ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 02.09.2015.a kell 16.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 2.09.2015 korralise istungi päevakord:   1. Laste mänguväljaku arvele võtmine ja amortisatsiooni määramine 2. Beach Tech 2000 ranna-ala...

26.08.2015.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 24. istung

26.08.2015.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 24. istung   Päevakorra eelnõu: Narva-Jõesuu linna 2015.a III...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 26.08.2015.a kell 09.00

Päevakord 1. Projekteerimistingimuste kinnitamine  (Metsa 14 kinnistul olemasoleva suvila lammutamiseks ja selle asemele uue kaksikelamu elamu püstitamiseks)

Koolitus: Töölepingud ja töösuhted, praktilised näpunäited 08.09.2015

Töölepingud ja töösuhted, praktilised näpunäited.   Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon  alustas märtsikuus uue koolituste sarjaga mis  on suunatud...

Narva-Jõesuu linna arnegukava 2011-2025 redaktsioon 2015

  Narva-Jõesuu linn arengukava aastataks 2011-2025 ( 2015.a seisuga )

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 19.08.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 19.08.2015 korralise istungi päevakord:   1. Narva-Jõesuu linna arengukava 2015 – 2025 2. Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 maaüksuse...

Narva-Jõesuu linn maksab igale 1.klassi õpilasele 65 eurot koolitoetust

Lugupeetud lapsevanemad, kelle laps läheb sellel sügisel 1. klassi!   Narva-Jõesuu linn maksab igale 1.klassi õpilasele 65 eurot koolitoetust. Koolitoetus määratakse...
Näitan: 541-560
Elemente lehe kohta 20
of 33