« Tagasi

Sotsiaalse stigma ennetamise ja käsitlemise juhend, MIS ÜLDSE ON SOTSIAALNE STIGMA?

MIS ON SOTSIAALNE STIGMA?

Tervise valdkonnas tähendab sotsiaalne stigma isiku või teatud tunnuseid jagavate isikute grupi negatiivset seostamist konkreetse haigusega. Haiguspuhangu korral võib see tähendada isikute sildistamist, stereotüpiseerimist, diskrimineerimist või teistmoodi kohtlemist ja/või seisundist ilmajäämist, kuna neid seostatakse haigusega.

 

Selline kohtlemine võib negatiivselt mõjutada haigestunuid, samuti nende eest hoolitsejaid, nende perekonda, sõpru ja kogukondi.

Stigma võib:

 • ajendada inimesi diskrimineerimise vältimiseks haigust varjama;
 • takistada inimestel kohe arstiabi otsimast;
 • inimesi tervislikust käitumisest eemale peletada.

KUIDAS SOTSIAALSET STIGMAT KÄSITLEDA

Tõendid näitavad selgelt, et nakkushaigustega seotud stigma ja hirm takistavad nendele reageerimist. Abiks on usalduse kasvatamine usaldusväärsete tervishoiuteenuste ja nõuannete vastu, empaatiline suhtumine nakatunutesse, haiguse enda mõistmine ning tõhusate ja praktiliste meetmete võtmine, et inimesed saaksid ennast ja oma lähedasi kaitsta.

Väga oluline on viis, kuidas me viiruse COVID-19 teemal suhtleme, et pakkuda inimestele tõhusate meetmete võtmisel tuge, et aidata haigusega võidelda ning vältida hirmu ja stigma külvamist. Tuleb luua keskkond, kus haiguse ja selle tagajärgede üle on võimalik avatult, ausalt ja tõhusalt arutada.

SÕNADEL ON JÕUD

Koroonaviirusest rääkimisel võivad teatud sõnadel (nt kahtlustatud juhtum, isolatsioon...) ja keelepruugil olla inimeste jaoks negatiivne tähendus ja need võivad anda hoogu stigmatiseerimisele, mis võib inimesi testimisest ja karantiinist eemale ajada. Me soovitame inimesi esikohale seadvat keelepruuki, mis austab inimesi kõikides suhtluskanalites, sealhulgas meedias. Negatiivsed teated võivad mõjutada seda, kuidas uue koroonaviiruse (COVID‑19) kahtlusega isikuid, patsiente ja nende perekondi ning puudutatud kogukondi nähakse ja koheldakse.

SOOVITUSED, MIDA TEHA JA MIDA MITTE TEHA

 • rääkige uuest koroonaviirusest (COVID-19)
 • ärge seostage haigust konkreetse asukoha või rahvusega, tegemist ei ole Wuhani viiruse, Hiina viiruse ega Aasia viirusega. Haiguse ametlik nimetus valiti meelega selline, et vältida stigmatiseerimist – „co" tähendab koroonat, „vi" tähendab viirust ja „d" tähendab haigust (ing k disease) ning 19 on sellepärast, et haigus kerkis esile 2019. aastal
 • Rääkige „inimestest, kellel on COVID-19", „inimestest, kes saavad COVID-19 tõttu ravi", „inimestest, kes paranevad COVID-19st" või „inimestest, kes on surnud pärast COVID-19sse nakatumist"
 • Ärge viidake haigestunutele kui „COVID-19 juhtumitele" või „ohvritele"
 • Rääkige „inimestest, kellel võib COVID-19 olla" või „inimestest, kellel oletatavalt on COVID‑19"
 • Ärge rääkige „COVID-19 kahtlusest" või „kahtlustatud juhtumitest"
 • Rääkige viiruse COVID-19 „saamisest" või sellesse „nakatumisest"
 • Ärge rääkige, et inimesed „kannavad COVID-19 edasi" või „nakatavad teisi" või „levitavad viirust", sest see vihjab tahtlikule edasikandmisele ja omistab süüd
 • Rääkige COVID-19st tulenevast ohust täpselt, tuginedes teaduslikele andmetele ja värskeimale ametlikule terviseinfole
 • Ärge korrake ega jagage kinnitamata kuulujutte ning vältige hirmu tekitava liialdatud keelepruugi kasutamist, näiteks sõnu „katk", „apokalüpsis" jne.
 • Rääkige positiivses toonis ning rõhutage ennetus- ja ravimeetmete tõhusust. Enamiku inimeste jaoks on see haigus, millest nad paranevad. Me kõik saame kasutada lihtsaid viise, kuidas ennast, oma lähedasi ja kõige haavatavamaid inimesi kaitsta
 • Ärge rõhutage ega korrutage negatiivset ega ohusõnumeid. Me peame tegema koostööd, et kaitsta kõige haavatavamaid
 • Rõhutage seda, kui tõhus on võtta kaitsemeetmeid uude koroonaviirusesse nakatumise vastu ja kui tõhus on õigeaegne testimine ja ravi

ANDKE OMA PANUS

Järgnevalt on toodud mõned näited ja nõuanded stigmatiseerivate hoiakute tõrjumiseks.

 • Faktide levitamine. Stigmat võivad võimendada ebapiisavad teadmised uue koroonaviiruse (COVID-19) edasikandumisest ja ravist ning nakkuse ennetamisest. Kasutage faktipõhise informatsiooni edastamiseks lihtsaid sõnu ja vältige kliinilisi termineid. Sotsiaalmeedia aitab edastada terviseinfot suurele hulgale inimestele suhteliselt väikeste kuludega
 • Sotsiaalsete suunamudijate, näiteks usujuhtide või tunnustatud kuulsuste kasutamine stigmat vähendavate sõnumite võimendamiseks
 • Võimendada hääli, lugusid ja pilte kohalikest elanikest, kes on uut koroonaviirust (COVID-19) kogenud ja kes on sellest paranenud või kes on toetanud oma lähedast haigusest paranemisel rõhutamaks asjaolu, et enamik inimesi paranevad COVID-19st. Samuti tuleks korraldada „kangelase" kampaania, millega austada haigete eest hoolitsejaid ja tervishoiutöötajaid, keda võidakse stigmatiseerida. Stigma vähendamisel kogukondades on olulisel kohal ka vabatahtlikud.
 • Kindlasti tuleb portreteerida erinevaid rahvusgruppe. Kõikides materjalides tuleb näidata haigusest mõjutatud mitmekesiseid kogukondi, mis teevad COVID-19 leviku tõkestamisel koostööd
 • Eetiline ajakirjandus. Ajakirjanduslikud teated, mis liigselt keskenduvad individuaalsele käitumisele ja patsientide vastutusele selle eest, et neil on COVID-19 ja et nad seda levitavad, võib suurendada inimeste, kellel võib see haigus olla, stigmatiseeritust
 • Ühendamine. On olemas mitmeid stigma ja stereotüpiseerimisega seotud algatusi. Oluline on neid tegevusi ühendada, et luua liikumine ja positiivne keskkond, mis väljendab hoolitsust ja empaatiat kõigi suhtes.

Uue koroonaviiruse (COVID-19) leviku peatavad faktid, mitte hirm

 • Jagage haiguse kohta fakte ja tõelevastavat informatsiooni.
 • Murdke müüte ja stereotüüpe.
 • Valige sõnu hoolikalt. Meie suhtlusviis võib mõjutada teiste hoiakuid (vt eespool toodud soovitusi)