« Tagasi

OHVRIABITEENUSED

Lähisuhtevägivalla tõkestamine. Eriolukorrast tulenev sotsiaalne isolatsioon ning vähesed kontaktid sugulaste ja sõpradega panevad proovile inimsuhted ja on oht perevägivalla sagenemiseks. Lähisuhtevägivalla sündmuskohal tagab politsei vägivalda kasutanud isiku ja kannatanu vahele füüsilise distantsi ja politsei eemaldab vägivalla sündmustkohalt vägivalda kasutanud isiku. POLITSEI - 112

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused on neljas Eesti piirkonnas abivajajatele avatud ka eriolukorras. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste kontaktid. 5377 6077 või e-mail aadressile envloigusabi@gmail.com

Inimkaubanduse ohvritele suunatud teenused. Inimkaubanduse ohvrite varjupaik on abivajajatele avatud. Nõustamisel hinnatakse kliendikontakte vastavalt Terviseameti nõuetele, nõustamised toimuvad vajadusel ka nii telefoni teel kui veebipõhiselt. Inimkaubanduse ennetamise nõuandeliin +3726607320 töötab plaanipäraselt. Kliendikohtumisi silmast silma ei toimu, nõustamine ja abi toimub telefoni teel.

Ohvriabi kriisitelefon 116 006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud ööpäevaringselt. Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles. Ohvriabi kriisitelefonile võivad helistada ja psühhosotsiaalse kriisiabi nõu küsida ka kõik spetsialistid. 

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik - Vägivalda kogenud naised võivad ööpäevaringselt helistada telefonil 53332627 või kirjutada e-mailile naistetugikeskus@hot.ee, kirjadele vastatakse 24 tunni jooksul. Varjupaik töötab ööpäevaringselt. Vajadusel kindlustavad transpordi. Tugitelefon 1492

Kriisiinfo telefon - 1247

Ohvriabi kriisitelefon – 116 006