« Tagasi

Narva-Jõesuu Niguliste kogudus jätkab oma maja renoveerimist.

Koidu tn 19 kogudusemaja Narva-Jõesuus tagastati omandireformi käigus Narva-Jõesuu Niguliste kogudusele 1993. aastal. Sellest ajast alates toimuvad kogudusele tagastatud majas regulaarselt jumalateenistused. Ja kuigi Narva-Jõesuu luteriusu koguduse arvukust ei anna enam kuidagi võrrelda II maailmasõja eelsega, on kogudus jõudumööda oma maja eest hoolt kandnud. Kogudus on omal jõul kohaldanud kirikuks ja jumalateenistuse pidamiseks kunagise palvemaja osa.

Kogu tegevus vana maja kaasajastamisel toimub erinevatest fondidest taotletud ja saadud toetuste ja heasoovlike annetajate abiga: vahetatud on hoone katus ja välisviimistlus, Narva-Jõesuu linnaeelarvest saadud toetusega on uuendatud 1950-nendatel aastatel paigaldatud veetrass. 2013.a. koostati Leader-programmi toetusega hoone rekonstrueerimisprojekt.

Nüüd on järg sisetööde käes.

Narva-Jõesuu Niguliste kogudusel on pikas perspektiivis plaanis kogudusemaja baasil välja ehitada kohalike eakate inimeste päevakeskus. Narva-Jõesuu linnas on üle 40 % elanikest vanemad kui 65 aastat. Praegu koondab kogudus enda ümber kohaliku kesk- ja vanemaealist peamiselt eestikeelseid elanikke ning pakub neile lisaks hingehoiule ka omakeelset suhtlust kirikukohvikus ja käelist tegevust käsitöötoas.

Kogudusemaja baasil kavandatud eakate päevakeskuse loomine on kajastatud Narva-Jõesuu linna arengukava 2025 tegevuskavas. Kuid arengukavaga ei ole reguleeritud päevakeskuse loomise finantseerimine. Kogudus arendab päevakeskuse loomist projektide kaudu, sestap pole veel võimalik täpselt määratleda päevakeskuse valmissaamise aega ega kasutamise korda, kuigi kogudusemaja linnaelanike kooskäimise kohana on juba käigus: tegutseb eestlaste selts Kalju, käsitöötuba ja eesti laulukoor, kaks korda kuus toimuvad jumalateenistused ja käib koos pühapäevakool.

Praegu hoitakse kogudusemaja avaliku objektina käigus annetuste ja projektidest saadud vahendite varal. Ka 2019.a on koguduseliikmete ja seltsi Kalju aktiivse tegevuse tulemusel eraldatud kogudusemaja renoveerimistöödeks raha: Kalju seltsi liikmete taotlusel on Isamaliit taotlenud raha 2020.a riigieelarvest ja meile on kogudusemaja siseruumide renoveerimiseks eraldatud 10 000 eurot. Ida-Virumaa Omavalitsuste liit on rahastanud Kohaliku omaalgatuse programmi kaudu kahe projektiga põhjal kogudusemaja ruumides elektrivarustuse osalist taastamist. Neid projekte on toetanud ka Narva-Jõesuu linnavalitsus, aidates tasuda projektide omaosalust.

Kuid kõik see abi, mille eest me väga tänulikud oleme, on siiski nagu piisake vett kuumale pliidile – seda on vähe. Väsinud ja 114 aastat vanale majale (ehitamist alustati 1906.a)  uue hingamise andmiseks on vaja väga palju armastust, jõudu ja raha, et seda veel teist sada aastat kasutada saaks. Kindlalt oma maja tulevikku uskudes ootame uusi inimesi meie kogudusse, käsitöötuppa, laulukoori – koos jõuame palju rohkem. Remonditud majas saame vastu võtta ka Teeliste Kiriku matkajaid ja ekskursioone.

Siinkohal on paslik ära märkida, et kogudus on tänulik ja võtab rõõmuga vastu igasuguse heast südamest tuleva abi. Koguduse arvelduskonto Swedpangas on EE762200001120255608, märgusõna Remondiks.

 

Narva-Jõesuu Niguliste kogudus ja Narva-Jõesuu Eestlaste selts Kalju