« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 35. istung toimub 25. juunil 2020

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 35. istung toimub 25. juunil 2020 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agroparki ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (1-2/108 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv. 
 2. Revisjonikomisjoni aruanne (1-3.1/22 aruanne)
  Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Iraida Tšubenko.
 3. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (1-2/129  eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 07.12.2016 määruse nr 79 " Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolis õppetasu määra kehtestamine" kehtetuks tunnistamine ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011 määruse nr 58 „Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikooli põhimäärus, uue redaktsiooni kinnitamine" muutmine (1-2/130  eelnõu)
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 30 „Parkimistasu" muutmine (1-2/132  eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 6. Linna omandis oleva maa aadressil 13147 Peeterristi - Kudruküla tee T2 Kudruküla küla Narva-Jõesuu linn otsustuskorras võõrandamine (1-2/131  eelnõu)
  Ettekandja aseinnapea Sergei Solovjov.
 7. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse (seatud linna omandis olevale kinnistule aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn, katastritunnus 51301:001:0055 Alpter Invest OÜ kasuks) mõttelise osa võõrandamiseks otsustuskorras R&R Real Estate OÜ-le (1-2/133  eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 8. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel  (1-2/118  eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Kädi Koppe.
 9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2019 otsuse nr 110 "Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koosseisu kinnitamine" muutmine (1-2/128 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Veikko Luhalaid.