« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 34. istung toimub 27. mail 2020

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 34. istung toimub 27. mail 2020 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

 

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agroparki ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (1-2/108 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv. 
 2. Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku edasilükkamine ja volituse andmine (1-2/120 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv. 
 3. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/126  eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 4. Vaivara lasteaia põhimääruse kinnitamine (1-2/124  eelnõu)
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.
 5. Loa andmine toitlustusteenuse hanke korraldamiseks (1-2/121  eelnõu)
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.11.2017 määruse nr 2 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitise maksmise kord" muutmine (1-2/127  eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Inge Muškina.
 7. Sihtasutuse Narva-Jõesuu Hooldekodu põhikirja muutmine (1-2/112 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 8. Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Narva-Jõesuu Linnavalitsusele (1-2/119  eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 9. Vaivara Vallavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (1-2/122 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsiaist Jaan Metsis.
 10. Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine  (1-2/123 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.