« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korrailine istung toimub 29.04.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 29.04.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Linnavara rendile andmine (Vabaduse 28b)
 2. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Nurme 25a Narva-Jõesuu linnas
 3. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Kesk tn 9 Narva-Jõesuu linnas
 4. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Supeluse tn 7 Narva-Jõesuu linnas
 5. Kasutusloa valjastamine reoveekanalisatsioonitorustikule (L. Koidula, Nurme ja Auga tänavatel)
 6. Kasutusloa väljastamine veetorustikule  (Õnne ja Mäe tänavatel)
 7. Kasutusloa väljastamine reoveekanalisatsioonitorustikule  (Õnne ja Mäe tänavatel)
 8. Kasutusloa väljastamine veetorustikule (Uus, Suur-Lootsi, Vana, Liiva, Vaikne ja Vabriku tänavatel)
 9. Kasutusloa väljastamine reoveekanalisatsioonitorustikule (Uus, Suur-Lootsi, Vana, Liiva, Vaikne ja Vabriku tänavatel)
 10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lootuse 8 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sulevi 8 elamumaa kinnistu kanalisatsiooniga liitumiseks)
 12. Riigihanke „Kasutatud kalluri ostmine" tulemuste kinnitamine
 13. Osalustasu kehtestamine spordiüritusel Judo turniir 2015