« Tagasi

NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUSE 21. JAANUARI 2020 ISTUNG

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.jaanuari istungi päevakorras oli 19 punkti, millest 2 võeti päevakorrast maha. Muuhulgas lahendati viis maakorraldusega seonduvat küsimust, kaks sotsiaalvaldkonda puutuvat otsustust, linna lasteaedade hoolekogudesse nimetati uus linnavalitsuse esindaja, määrati kindlaks linna valitseva ja olulise mõju all olevate juriidiliste isikute 2019. aasta kinnitatud ja auditeeritud majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg, kinnitati SA Narva-Jõesuu sadam linna 2019. aasta eelarvest  eraldatava toetuse aruanne ja otsustati kinnitada korteriühistule toetuse eraldamise aruanne. Kuulati ära aselinnapea informatsioon linnavalitsuse kolimise eeldatavatest tähtaegadest ning arutusel oli ka linnavalitsuse struktuur.

 

Linnakantselei