« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor on avatud

Teatame, et alates 17.02.2020 on avatud hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor.
Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni
 17.04.2020.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Lisaks regionaalministri hajaasustuse programmis kirjeldatud sihtrühmadele on Narva-Jõesuu Linnavalitsuse eelistatud puudega isikuga leibkonnad ja leibkonnad, kus vanematega elavad  kuni 25aastased (k.a.) lapsed.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega       seotud tegevusi. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse valdkondade rahastamise prioriteetsus on alljärgnev:

1. veesüsteemid;

2. kanalisatsioonisüsteemid;

3. juurdepääsuteed;

4. autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Toetust saanud    isiku omafinantseering on vähemalt 1/3 projekti maksumusest ning ülejäänud osas toetab projekti riik ja linnavalitsus võrdsetel alustel. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK ) kodulehel (https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm. Nimetatud veebilehel on olemas  taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Sellel aastal on kavas hajaasustuse programmi tutvustavad infotunnid läbi viia 9. märtsil kell 17.30 Olgina rahvamajas (Narva mnt 12, Olgina) ja 10. märtsil kell 17.30 Sinimäel vallamajas (Pargi 2, Sinimäe).

 

Lisainfo :Jaan Metsis  keskkonnaspetsialist  tel 5173150, e-post: jaan.metsis@narva-joesuu.ee ja Angelina Liiv  arendusspetsialist tel 529 8221, e-post: angelina.liiv@narva-joesuu.ee