« Tagasi

Teade meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" projektiettepanekute esitamise kohta Narva linnapiirkonnas

 

Teade meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" projektiettepanekute esitamise kohta Narva linnapiirkonnas.

Narva linnapiirkond hõlmab järgnevaid omavalitsusi: Narva linn, Narva-Jõesuu linn, Vaivara vald.

 

Narva linnapiirkonna keskuslinn Narva kuulutab välja projektiettepanekute esitamise võimaluse meetmesse "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng".

Meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" raames toetatavate tegevuste eesmärgid on:
1) suurendada säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu;
2) taaselavdada olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades.

Meetme määrus on leitav:
 https://www.riigiteataja.ee/akt/106032015027.

Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 on leitav:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404042015032.
Meetme raames ei toetata projekte, mis ei vasta linnapiirkonna strateegiale.

Meetme määrusele ning Narva linnapiirkonna strateegiale vastavate projektiettepanekute esitamise tähtaeg on 17.07.2015 kl 15.00. Projektiettepanekud tuleb esitada etteantud vormil digitaalselt allkirjastatuna aadressil: areng@narva.ee.

Projektiettepaneku vorm.

Lisainfo:
Anne Veevo
Projektide teenistuse juhataja
Arenduse ja Ökonoomika Amet
Narva Linnavalitsus
Tel. 3599080
E-post:
anne.veevo@narva.ee