« Tagasi

Aasta õppija, õpiteo, õppijasõbraliku tööandja ja koolitaja

Täiskasvanud õppija nädal on traditsiooniks muutunud elukestvat õppimist väärtustav sündmus,
mille raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat.
Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, era- kui ka
kolmandas sektoris.
Tunnustatute valimine toimub kõigis kategooriates kahel tasandil: maakondlikul ja üleriigilisel.
Iga maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator esitab vabariiklikuks tunnustamiseks kõikidest
eelpool nimetatud kategooriatest ühe kandidaadi, kelle hulgast ETKA Andrase poolt moodustatud
komisjon valib valib aasta õppija, aasta õpiteo, aasta õppijasõbraliku tööandja ja aasta koolitaja.
Komisjonil on õigus välja anda eripreemiaid kõigis kategooriates.
Kandidaatide esitamine:
Kandidaadid esitatakse maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatorile
vastaval taotlusvormil 7. juuniks 2020.
Vormid on leitavad ETKA Andrase kodulehel
https://www.andras.ee/tunnustamine
Kandidaate võivad maakondlikuks/vabariiklikuks tunnustamiseks esitada kõik juriidilised ja
füüsilised isikud. Organisatsioonid ja isikud võivad kahe soovitaja olemasolul tunnustust taotleda
ka ise.