Uudised

« Tagasi

Riigikogu valimised 3. märtsil

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 - Kesk tn 3, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond; 
2) valimisjaoskond nr 2 - Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond; 
3) valimisjaoskond nr 3 - Narva mnt 12, Olgina alevik, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond.

Valimispäeval, 3. märtsil 2019 toimub hääletamine kell 09.00 – 20.00 kõikides valimisjaoskondades.

        Kui valija tervisliku seisundi tõttu või mõnel muul mõjuval põhjusel ei saa tulla hääletama valimisjaoskonda, võib ta taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.00-ni kirjalik , mis registreeritakse. Taotluse võib esitada valimispäeval ka telefoni teel kell 9.00-st kuni 14.00-ni elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile. Taotlus peab tingimata sisaldama järgmisi andmeid: valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust. Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta taotluse rahuldamata jätmise põhjustest selle esitajat. Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget.

        Ja kõige tähtsam – hääletama minnes võtke kindlasti kaasa kehtiv isikut tõendav dokument ning prillid (kellel on see hädavajalik). Aktiivset osalemist valimistel!