Uudised

« Tagasi

Paljulapseliste perede toetus

Paljulapseliste perede toetust makstakse kolme ja enamat last kasvatavale perekonnale, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on registreeritud Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil. Toetust makstakse kaks korda aastas märtsi ja novembrikuus. Toetust makstakse kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Erandkorras makstakse toetust lapse 19-aastaseks (k.a) saamiseni kui ta omandab kesk-, kutse- või kõrgharidust kuni jooksva õppeaasta lõpuni. Toetus on vajaduspõhine ning sõltub perekonna sissetulekutest ja kulutustest eluasemele. Toetuse taotleja esitab linnavalitsusele märtsi  ja novembrikuus kirjaliku taotluse. Taotluse juurde lisatakse perekonna kolme kuu pangakonto väljavõte ja eluasemekulude dokumendid. Toetus määratakse perekonnale, kelle sissetulek esimese pereliikme kohta pärast eluasemekulude mahaarvamist on ühes kvartalis olnud väiksem kui kahekordne riiklik toimetulekupiir ja iga järgmise pereliikme kohta ühe ja poole kordne riiklik toimetulekupiir. Toetuse suuruseks on 130 eurot poolaastas.

Paljulapseliste perede toetuse taotluse koos lisadokumentidega (pangakonto väljavõtted, eluasemekulude dokumendid) saab esitada paberkandjal linnavalitsuse sotsiaalosakonda või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: niina.viholainen@narva-joesuu.ee

Vajaduspõhise sotsiaaltoetuse taotlus

Sotsiaalosakonna vastuvõtuajad:

Narva-Jõesuu Linnavalitsus (aadressil Koidu tänav 25, Narva-Jõesuu linn, 2. korrus)
esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 09.00 -12.00 ja 13.00 -16.00.

Olgina alevikus (aadressil Narva mnt 12, Olgina, 2 korrus) teisipäeviti  kell 09.00 – 16.30

Sinimäe alevikus (aadressil Pargi 2, Sinimäe)
kolmapäeviti kell 09.00 – 12.00 ja 13.00-19.00

Küsimused ja täiendav informatsioon:

Niina Viholainen
sotsiaaltoetuste spetsialist
+372 59125020; niina.viholainen@narva-joesuu.ee