Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu renoveeritud sadam avatakse purjeregatiga

Esimesel võistluspäeval kell 11:15 toimub laste purjeregati avamine ja kell 12:00 stardivad esimesed paadid. Teisel võistluspäeval antakse esimese sõidu stardisignaal kell 13:00. Regati korraldajaks on Narva-Jõesuu Purjespordikool MTÜ ja võistlusel osalevad paadid klassidest Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7.     

Sadama pidulik avamistseremoonia toimub pühapäeval, 19. mail kell 11:00. Järgnevad Narva-Jõesuu Vabatahtlike mere- ja jääpäästeüksuse päästevõtete demonstratsioon ja meeleolu loob PX Band & Lavanda.

Sadama rekonstrueerimist toetasid Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" ja Kesk-Läänemere programmi projekti „30 MIILI" kaudu.

Kesk-Läänemere programm toetas Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimise projekti 212 500 euroga ja Euroopa Regionaalarengu Fond 209 100 euroga. Narva-Jõesuu linna omafinantseering on vastavalt 37 500 eurot ja 36 900 eurot. Linnavalitsuse poolt lisandus veel mitteabikõlbulik omafinantseering summades 276 000 ja 273 000 eurot

Euroopa Regionaalarengu Fond toetas sadama territooriumi korrastamist, ujuvkai ja slipi ehitust. Territooriumile rajati välisvalgustus, ehitati parkla, jahtide hoiuala, paigaldati istepingid, lipumastid, urnid ning rattahoidik. Sadamas on loodud tingimused joogiveega, elektrienergiaga ja kütusega varustamiseks, võetakse vastu sorteeritud olmeprügi, fekaalvett, pilsivett ja õlijäätmeid. Ettetellimisel saab korraldada väikelaevade tõstetöid ja osutada tehnilist abi.

Keskläänemere programm toetas vee-, elektri- ja reovee käitlemise süsteemide rajamist, linnakai rekonstrueerimist, sadamahoone ja tankla ehitust, ilmajaama paigaldamist, sadama kodulehe loomist. Sadamahoones on tööruumid, saun, dušš, tualett, laoruum. Külastajad saavad kasutada Wi-Fi teenust. Sadama seina peale on paigaldatud sadama ala kaart. Lisaks viidi projekti raames läbi loenguid ja tehti praktilisi harjutusi teemadel „Esmaabi andmine Narva-Jõesuu sadamas" ja „Veeohutus".