Uudised

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 51. istungi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 51. istungi 
 
  1. Narva-Jõesuu Aia tn 37, Aia tn 41a, Aia tn 41, Aia tn 43 kinnistute ja mere vahelise ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine (ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Raim Sarv)
  2. Lydia Koidula tn 38b kinnistu detailplaneeringu mittealgatamine (ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Raim Sarv)
  3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 133 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" punkti 1 alapunti 1.2. muutmine ja punktis 1 alapunktis 1.2. asendiplaani muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
  4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2008 määruse nr 105 "Narva- Jõesuu linna lasteaia "Karikakar" töötajate  töötasustamise alused" muutmine (ettekandja finantsjuht Anžela Jakutova)

 

Kalle Kekki
Volikogu esimees