Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosisu 21. istung

27.05.2015.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 21. istung

 
Päevakorra eelnõu:
  1. Narva-Jõesuu linna 2015.a II lisaeelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova 
  2. Narva-Jõesuu linna 2015.a II lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine; ettekanne A.Jakutova
  3. Narva-Jõesuu linnavalitsuse täiendava liikme kinnitamine; ettekanne I.Tšubenko
  4. Narva-Jõesuu LVK hariduse-,kultuuri-ja spordikomisjoni koosseisu muutmine; ettekanne J.Ossipova
  5. Narva-Jõesuu LVK 29.04.2012 määruse nr 74 „Müügikoha hooajalise laiendamise ja hooajalise müügikoha paigaldamise kord" tühisuse kindlakstegemine; ettekanne M.Sorgus 
  6. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad; ettekanne S.Neeme
  7. Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise korra muutmine; ettekanne M.Sorgus
  8. Muud 
 
 
Raivo Murd
linnavolikogu esimees